19. Synergi kan vara både negativ och positiv

Ett plus ett kan bli noll men det kan också bli tre

Mänsklig samverkan består av interaktiva mönster. Dessa kan vara sådana att man gemensamt klarar sådant som inte var och en ensam kan åstadkomma. Men det kan också vara så att man motverkar varandra och till och med förstör viktiga värden och tar död på varandra.

Interaktiva mönster kan därför medföra både synergi där 1+1 blir mer än 2 och negativ synergi där 1+1 bli negativt. En fördjupning av denna problematik kommer att återfinnas inom denna artikelkategori.

Än så länge finns inga artiklar publicerade.

Tillbaka till artikelkategorier