19. Synergi kan vara både negativ och positiv

Ett plus ett kan bli noll men det kan också bli tre

Sidan är under arbete

Mänsklig samverkan kan åstadkomma att man gemensamt klarar sådant som inte var och en ensam kan åstadkomma. Om båda agerar inom det realistiska möjlighetsfältet. Den kan emellertid också leda till att deltagarna hindrar och motarbetar varandra om någon eller några agerar utanför fältet. Resultatet kan då till och med bli mindre än noll. Det vill säga negativt. En fördjupning av denna problematik kommer att publiceras på denna sida.

Tillbaka till artikelkategorier