Om abonnemanget

Vi har i samtal med klienter, vänner, kollegor och forskare intresserat oss för det som skulle kunna sammanfattas som organisationens mänskliga sida. Vi har med tiden funnit att just denna sida av samarbetsfrågorna karaktäriseras av interaktiva fenomen – snarare än de motivationsteorier som refererar till moral, värderingar, personlighet och statistiska samband.

De vanliga teorierna beskriver samverkan med utgångspunkt från hierarkiska föreställningar. Dessa framställningsformer döljer många mekanismer och fenomen som man också borde ta hänsyn till, som är intuitivt kända av var och en, men obeaktade i samtal om organisation och samverkan.

Det visar sig just nu att just dessa fenomen får allt större betydelse i vår moderna värld. Vi står därför inför en omslagspunkt där andra resonemang än som tidigare använts är relevanta för att studera och försöka förstå samarbetets natur och för att människor, var och en,  skall kunna agera konstruktivt för att skapa oss en bättre värld.

För att förstå just de interaktiva fenomenen måste man uppmärksamma att människan som individ och art har speciella sociala egenskaper, bland annat en social känslighet och en social responsibilitet och språkförmåga, som driver fram samspelet med andra människor. Dessa egenskaper formar en speciell motivation, som beskrivits i boken “Ögonblickets psykologi” av Daniel N Stern, professor i psykologi vid universitetet i Geneve. Vi människor använder denna motivation för att skapa interaktiva fenomen och för att förstå och komma överens med – alternativt besegra och dominera – andra.

Kring de teman som dyker upp i, och inför våra samtal om samarbete, har vi som en dokumentation både före och efter samtalen skrivit mängder av texter. Ofta inom ramen för ett regelrätt uppdrag. Uppdragen har varit inom både privat, offentlig och ideell sektor. Texterna har varit en biprodukt för att – inledningsvis mest för oss själva – reda ut alla de olika frågor, som tack vare fenomenens obeforskade natur dykt upp under resans gång, men där tiden i själva uppdraget inte medgett en tillräckligt omfattande fördjupning.

Nu har vi samlat och redigerat de bästa av dessa texter – och de som vi fortfarande bedömt vara aktuella – på denna hemsida.

Välkommen

Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg