Samarbetsdynamik AB har funnits i över femtio år. Vi har under denna tid samtalat och dokumenterat samtal med personer i arbetslivet om samarbete, arbetsmiljö och organisering. En svårighet under dessa år har varit att den så kallade diskursen – det vill säga samtalandet som sådant – döljer och negligerar viktiga fenomen och mekanismer som hör till området. Därmed försämras arbetsmiljön och effektiviteten begränsas. De kunskaper vi vunnit ur samtalen ligger utanför den ram som oftast behandlas i vardagsspråket och i konventionell forskning.

Detta gäller också relationerna mellan verksamheter och deras kunder. Sådana samtal kräver särskilda kunskapsplattformar inom de olika verksamheterna och inom de olika  tjänsteleveranssystemen. Den kunskap som då behöver byggas passar inte in i den konventionella akademiska metodologin varför vi varit tvungna att driva egen forskning och arrangera egna arenor för publicering av texterna.

Ett av många exempel på ett sådant tema är glesbygdsproblematiken som vi systematiskt studerat utifrån samarbets- och tjänsteleveransaspekten. Vi har funnit att det borde finnas en stor potential i att utnyttja bägge dessa sakområden för att förbättra glesbygdens position i arbetslivet. Ytterligare information om detta finner du på hemsidan http;//www.menvart.se

Texterna har med tiden blivit allt mer omfattande. Då frågorna nu blivit allt mer aktuella har vi därför samlat de viktigaste och mest efterfrågade texterna som vi skrivit på denna hemsida  så att intresserade kan ta del av dem och ladda ner dem. En närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida http://www.samarbetsdynamik.se.