Presentationer

På denna sida finns våra Prezipresentationer.


Under 2019 gjorde vi i åtta häften en kondensering av erfarenheterna från vårt femtioåriga yrkesliv med samarbetet som utgångspunkt. En presentation av dessa åtta häften finner Du här

https://prezi.com/view/O7XLHIbvmMfs12bR6Gpb/


För att illustrera hur olika grundantaganden påverkar samtal, analyser, problembeskrivningar och åtgärdsförslag skapade vi denna presentation

https://prezi.com/view/SKcWc7TxTJFSvMLWAESg/