Presentationer

På denna sida finns överblickar av vårt material samt underlag för presentationer.

Under 2019 gjorde vi i åtta häften en kondensering av erfarenheterna från vårt femtioåriga yrkesliv med samarbetet som utgångspunkt. En presentation av dessa åtta häften finner Du här

https://prezi.com/view/O7XLHIbvmMfs12bR6Gpb/

___________________________________________

Texterna på vår nu uppdaterade hemsida som du når via vår hemsida www.samarbetsdynamik.se är resultatet av vårt, Monica Hanes och Bengt-Åke Wennbergs, mångåriga tankearbete kring frågor med relevans för att förstå fenomenet samarbete. Vi har i samtal med klienter, vänner, kollegor och forskare intresserat oss för det som skulle kunna sammanfattas som organisationens mänskliga sida.

Vi har med tiden funnit att just denna sida av samarbetsfrågorna bör beskrivas som interaktiva fenomen – snarare än som fenomen av typen individuell moral, värderingar, personlighet och statistiska samband mellan olika samhällsfenomen. Sådana framställningsformer osynliggör nämligen viktiga sociala mekanismer som man också måste ta hänsyn till.

Dessa mekanismer är intuitivt kända, men obeaktade i samtal om samverkan i organisationer. Genom att dessa – i det verkliga livet vanliga mekanismer – undanträngs i samtalen blir konsekvenserna av dem också obeaktade i samtalen om olika samhällsfenomen. Därmed blir också makthavares resonemang och åtgärder obegripliga, otydliga och irrelevanta. Maktmissbruk och korruption kan breda ut sig.

Ladda ner en mer fullständig beskrivning som pdf här.