Videos

På denna sida visar vi länkar till våra videoproduktioner

Denna video berättar om vårt sätt att arbeta och bakgrunden till det material som presenteras på kunskapsabonnemanget.

Många ambitiösa och välmenande planer får, när de sätts i sjön, inte den effekt man hoppats på. De kan till och med ibland leda till värre katastrofer än de försöker förhindra. Under detta ligger ett grundläggande principiellt problem med hur situationerna analyseras. Detta underliggande problem analyseras i nedastående video.Många ambitiösa och välmenande planer får, när de sätts i sjön, inte den effekt man hoppats på. De kan till och med ibland leda till värre katastrofer än de försöker förhindra. Under detta ligger ett grundläggande principiellt problem med hur situationerna analyseras. Detta underliggande problem analyseras i nefanstående video.

I en del samtal finns det anledning att tala om varandras sätt att medverka i den gemensamma verksamheten. Detta visar sig ofta vara svårt att samtala om varför det blir som det blir när man gör som man gör – utan att någon part känner sig orättvist anklagad; anklagad för att fatta fel beslut, eller för att inte hjälpa till tillräckligt. I denna video presenteras en annan typ av förklaring än de vanliga, till hur det som någon kan uppfatta som ” rena idiotin”, ändå kan vara både övertänkt och begripligt.

En video om samtal och analyser av komplexa kontexter och den förvirring och den risk för kaos som uppstår om man misslyckas med det. Videon bygger på Dave Snowdens Cynefin framework. Den avslutas med förslag till strategier som använder fokusgrupper och möjlighetsrum.

Öppet hus den 14 februari 2013 ledde fram till en videopresentation som visar hur massproduktionsparadigmet kan leda till absurda resultat. Hur det kan bli när man tänker i ett gammalt paradigm illustreras med ett exempel från äldrevården men har ett mycket bredare tillämpningsområde än så.

Vi har så småningom fått klart för oss att våra resonemang sannolikt är välgrundade och inte så svåra att ta till sig – om man bara vill. Däremot vill man inte. Den administrativa överbyggnaden värjer sig mot att försöka samtala om dagens viktiga samhällsproblem på ett sakligt och realistiskt sätt genom olika försvarsmekanismer. I denna video förklarar vi hur vi har resonerat.

Detta verkar bero på en oförmåga att använda det vi kallar triadisk kommunikation. Denna oförmåga hänger i sin tur samman med att vi lever med en föreställning om världen som statisk och ohistorisk. Denna föreställning lurar oss att tro att framtiden kan planeras fram. Framtiden blir istället till, undan för undan, beroende på de interaktioner vi har med varandra. Om detta talade jag på ett föredrag för CSMS vid deras konferens om modern militär professionalism den 14-15 juni 2017. Du kan höra föredraget här.

Nätverkssamhällt med allt flr personer som vill och behöver agera självständigt utifrån sitt eget omdöme skapar en ökad komplexitet i det sociala systemet. Man kan inte räkna med att alla känner till och kommer att handla efter de olika regelsystem som etablerats. Samverkan måste därför i högre grad ärn tidigare bygga på överenskommelser. Dessa måste arbetas fram i samtal. Om de utförs konstruktivt kan dessa resultera i att deltagarna kan uppfatta förekomsten av ett virtuellt möjlighetsrum inom vilket de kan göra bedömningar och agera utan att störa de andra och samtidigt bidra till ett gemensamt bra utfall.