20. Vinster har ett pris. De kan leda till välfärd men också till ofärd.

Det talas nu om tunna och tjocka värden i ekonomin. Tunna värden är sådana där pengar genereras genom att exploatera och föröda tillgångar som är viktiga för oss alla. Tjocka värden är när verksamheter kan generera sådant som ökar välfärden för oss alla.

I Economists nummer den 8 oktober 2019 beskrivs hur ekonomin i praktiken dramatiskt avlägsnat sig från så som man teoretiskt har tillämpat den under de senaste decennierna. Nu är det helt annorlunda. Ingenting stämmer längre. Redan Aristotelses skiljde mellan ekonomi och kremastitik. Med ekonomi menade han hushållning med resurser. Med kremastitik menade han hanterandet av pengar. Han refererade till kung Midas som önskade att allt han rörde vid skulle bli pengar men upptäckte snart att han då skulle svälta ihjäl.

Dagens ekonomi har drag av kung Midas dröm. Pengarna som sådana är en vara som man handlar med och som man tror kan föröka sig själv. Men denna tanke bygger på att det finns resurser som motsvarar de pengar som skapas. Dessa resurser håller nu snabbt på att förödas genom det ekonomiska system vi hamnat i. Flera författare och ekonomer talar därför om att vi måste göra skillnad på tjocka och tunna värden.

Pengar som genereras av tunna värden har inget värde i sig. De kan inte bidra till välfärd. Det är bara pengar som genererar tjocka värden som kan göra det. Risken är då att många förmögenheter som just nu består av mycket “pengar” egentligen är värdelösa.

Denna text kan laddas ner som pdf här

Åter till artikelkategorier

__________________________________________

Ekonomins nya värdegrund.

av Bengt-Åke Wennberg

Jag menar att den omvandling som vi är med om i samhället kan beskrivas som ett paradigmskifte. Det handlar då inte om en enkel och smygande förändring som vi kan anpassa oss till utan snarare om en slags mental revolution. Denna tanke stöds av artikeln i Economist 8 oktober 2019.

Behovet av ett omtänkande är en direkt följd av de faktiska förändringar som skett i samhället och de ökade kunskaper om vår livsvärld som vunnits. Ambitionen bakom mitt arbete har varit att bidra till att underlätta en sådan övergång. Jag är annars orolig för att vår oförmåga att hantera en i grunden förändrad värld kan komma att präglas av lidande, konflikter och kaos.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

___________________________________________